Tarieven

Controle, diagnose en preventie
Verdovingen
Vullingen
Wortelkanaalbehandelingen
Kronen en bruggen
Prothesen
Bleken

Controle, diagnose en preventie
a. Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke controle € 20,44
C13 Probleemgericht consult € 20,44
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 20,44
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 96,81
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 26,89
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per bovenof onderkaak € 53,79
c. Toeslagen en diversen
C80 Mondzorg aan huis € 16,14
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 43,03
C85 Weekendbehandeling € 20,44
C86 Avondbehandeling € 20,44
C87 Nachtbehandeling € 20,44

X10 Kleine röntgenfoto € 15,06
X21 Kaakoverzichtsfoto € 64,54
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 64,54
X24 Schedelfoto € 29,04
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 129,09
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 53,79

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 12,06
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 12,06
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 12,06
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement € 24,20
M32** Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 16,14
M10 Fluoridebehandeling, methode I € 26,89
M20 Fluoridebehandeling, methode II € 21,51
M61 * Mondbeschermer € 24,20
Verdovingen
A15 Oppervlakte verdoving € 6,99
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 13,45
A20 Behandeling onder algehele narcose kostprijs
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 26,89
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 26,89
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 34,57
Vullingen
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 22,59
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 36,04
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 46,79
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 65,62
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 33,35
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 46,79
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 57,55
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 76,38
V91 Eénvlaksvulling composiet € 43,03
V92 Tweevlaksvulling composiet € 56,48
V93 Drievlaksvulling composiet € 67,23
V94 Meervlaksvulling composiet € 86,06
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 64,54
V30 Fissuurlak, eerste element € 24,20
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 13,45
V40 Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,38
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 10,76
V70 * Parapulpaire stift € 10,76
V80 * Wortelkanaalstift € 18,83
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,07
Wortelkanaalbehandelingen
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 20,44
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 37,65
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 29,58
b. Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 43,03
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 45,18
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 96,81
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 139,84
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 182,87
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 225,90
E85 Elektronische lengtebepaling € 13,45
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 16,14
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 43,03
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51 Verwijderen van kroon of brug € 32,27
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 26,89
E53 Verwijderen van wortelstift € 37,65
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 26,89
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 26,89
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 37,65
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 26,89
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 75,30
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 48,41
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch material € 40,34
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 43,03
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 53,79
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 26,89
Bleken
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 43,03
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 16,14
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 67,23
E98 Materialen voor thuisbleken Kostprijs
Behandeling trauma-element
E40 Directe pulpa-overkapping € 26,89
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 10,76
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 21,51
E44 Verwijderen spalk € 5,38
Aanbrengen rubberdam
E45 Aanbrengen rubberdam € 10,76
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31 Snij-/hoektand € 107,57
E32 Premolaar € 150,60
E33 Molaar € 193,63
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 21,51
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 75,30
E37 Kijkoperatie € 64,54
Gebruik operatiemicroscoop
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 72,61
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 53,79
Kronen en bruggen
a. Inlays en kronen
R08 * Eenvlaks composiet inlay € 64,54
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 123,71
R10 * Drievlaks composiet inlay € 161,36
R11 * Eenvlaksinlay € 96,81
R12 * Tweevlaksinlay € 150,60
R13 * Drievlaksinlay € 215,14
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 26,89
R24 * Kroon € 236,66
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd € 64,54
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 53,79
R31 Opbouw plastisch materiaal € 53,79
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 53,79
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 107,57
b. Brugwerk
R40 * Eerste brugtussendeel € 161,36
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 80,68
R46 * Brugverankering, per anker € 53,79
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 134,46
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 26,89
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 26,89
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 107,57
R61 * Plakbrug met preparatie € 161,36
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 37,65
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 21,51
c. Restauraties diversen
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 59,16
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 59,16
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 32,27
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 21,51
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 21,51
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 53,79
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 26,89
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 26,89
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 64,54
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 107,57
e. Temporaire voorzieningen
R80 * Temporaire, eerste voorziening € 26,89
R85 * Temporaire, volgende voorziening € 10,76
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk.
Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
Protheses
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 32,27
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 26,89
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 53,79
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 80,68
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 161,36
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 59,16
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 16,14
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 220,52
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 301,20
P31 * Wortelkap met stift € 134,46
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 80,68
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 53,79
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 13,45
P45 * Noodkunstgebit € 107,57
a. Volledig kunstgebit
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 161,36
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 215,14
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 349,61
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 26,89
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 59,16
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 32,27
P27 Reoccluderen € 53,79
P28 Naregistratie en remounten € 53,79
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 59,16
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 80,68
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 26,89
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 26,89
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 32,27
Overige
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 43,03
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 37,65
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 37,65
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 80,68
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder € 53,79
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 80,68
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 150,60
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 16,14
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 43,03
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak € 37,65
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 37,65
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 80,68
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 53,79
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 80,68
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 16,14
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 43,03
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 43,03
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak € 43,03
J97 Overheadkosten implantaten € 166,12
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 94,01
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01 Initieel onderzoek implantologie € 59,72
J02 * Verlengd onderzoek implantologie € 91,87
J03 * Proefopstelling € 124,02
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 41,34
b. I Pre-implantologische chirurgie
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 18,37
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 220,49
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 137,80
J11 Prepareren donorplaats € 124,02
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 133,21
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 64,31
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik Kostprijs
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06 Vrijleggen foramen mentale € 27,56
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 78,09
J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft € 78,09
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 119,43
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 55,12
J19 Toeslag esthetische zone € 59,72
c. Implantologische chirurgie
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 209,92
J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond € 75,33
J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond € 105,65
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 68,90
J24 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond € 22,97
J25 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond € 41,34
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 151,58
J27 Vervangen implantaat € 209,92
d. Diversen
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 96,46
J31 Volgende bindweefseltransplantaat € 45,93
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 105,65
J33 Kosten implantaat € 290,00
e. Mesostructuur
J40 * Twee magneten/drukknoppen € 142,40
J41 * Elke volgende magneet, drukknop € 32,15
J42 * Staaf tussen twee implantaten € 188,33
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 59,72
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 22,97
f. Prothetische behandeling na implantaten
J50 * Boven- en onder klikgebit € 473,13
J51 * Onder-klikgebit € 307,76
J52 * Boven-klikgebit € 307,76
J53 * Omvorming klikgebit € 91,87
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 119,43
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 137,80
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 160,77
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 78,09
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 101,06
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 124,02
g. Nazorg implantologie
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 50,53
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 82,68
h. Prothetische nazorg
J70 * Opvullen zonder staafdemontage € 128,62
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 160,77
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 183,74
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 206,71
J74 * Reparatie zonder staafdemontage € 50,53
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 96,46
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 119,43
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 142,40
i. Ketenzorg implantologie
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 467,62
Bleken